Psycholog Biaystok

psycholog biaystok
Gabinet Psychologiczny
Zesp Terapeutyczny
"OTWARCI"
psycholog
gabinet psychologiczny gabinet psychologiczny biaystok
ul. Zwycistwa 8 lok. 209       607 257 987 psycholog w biaymstoku
Strona gwna     Nasz zesp     Czytelnia     Aktualnoci     Cennik     Kontakt
terapia rodzin biaystok

terapia biaystok

psychoterapia biaystok

rozwj osobisty biaystok

terapia dzieci biaystok

Jestemy zespoem specjalistw, ktry zosta stworzony w celu pomagania ludziom w ich trudnociach. Wyznajc zasad, i czowiek jest najwaniejszy staramy si sumiennie, zgodnie z etyk i uczciwie wykonywa swoj prac. Swoj ofert kierujemy do dorosych, modziey, dzieci i rodzin.

Od kilku lat pracujemy z dorosymi, modzie i dziemi. Czas ten ubogaci nas w wiele dowiadcze, spostrzee i pomysw. Przynis te wiele zmian. Jeszcze kilka lat temu pomoc psychologiczna, terapeutyczna wydawaa si ludziom dziwna, tajemnicza, niedostpna. Wiele osb potrzebowao pomocy, ale skrpowanie i lk powodoway, e z niej nie korzystali. Obecnie zwracanie si o pomoc do specjalisty staje si czym naturalnym.

Zdajemy sobie spraw, i nie atwo jest prosi o pomoc... Cenimy odwag ludzi, ktrzy decyduj si podj trudn prac nad sob...

Gdybymy poszukiway specjalisty dla siebie, chciaybymy aby bya to osoba posiadajca niezbdne kwalifikacje, otwarta, naturalna. Oczekiwaybymy uczciwoci, postpowania zgodnie z kodeksem etyki. Chciaybymy, by pobierane przez specjalist wynagrodzenie nie byo waniejsze ni ludzkie cierpienie, zdrowie i ycie. Szukaybymy te miejsca, ktre nie byoby "surowe", ale "ciepe", zwyczajne, przyjazne. Miejsca, gdzie psycholog, terapeuta, pedagog specjalny i inni specjalici tworz zesp przygotowany do pomocy dorosym, modziey , dzieciom i rodzinom. Oczekiwaybymy, e bd to ludzie OTWARCI - na wiat, na ludzi, na odmienno, na...

Z myl o tym wszystkim powsta Gabinet Psychologiczny i Zesp Terapeutyczny "OTWARCI".
Beata Paszukow

Izabela Trybus
Copyright © "OTWARCI" - psycholog biaystok       Design projektowanie stron www
polityka prywatnoci